Psychický a fyzický stav jsou spojené nádoby, které se neustále ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. Stres a špatný životní styl se mohou odrazit na zhoršení nálady i fungování těla. Například bolesti zad nemusí být způsobeny jen špatným sezením, ale také důsledkem dlouhodobého stresu. 

Dovolte si více prostoru pro vás a vaše tělo, prostor pro radost a lehkost v životě 


rozvíjej vědomí
rozvíjej vědomí

Konstelace nám umožňují změnit věci, se kterými si dlouho nevíme rady. 

Konstelace odhalí skryté příčiny problémů, které se promítají do různých životních situací.  Naše vnitřní nastavení ovlivňuje, jaký život si tvoříme a jaký život žijeme.  Konstelační metodou se můžeme podívat na témata, která se týkají vztahů, práce, peněz, zdraví i dalších oblastí života.


Kraniosakrální terapie - hluboká relaxace, odpočinek a více energie do života

Velmi příjemná relaxační doteková nejen preventivní, ale také podpůrná metoda v léčbě dospělých i dětí na celou řadu obtíží, např. bolesti kloubů a páteře, migrény apod., zejména na problémy psychosomatického původu.  

uvolni mysl
uvolni mysl

věnuj se tělu
věnuj se tělu

Pilatesova metoda s prvky jógy, SM systém MUDr. Smíška, kompenzačně relaxační cvičení pro zlepšení držení těla, pružnost páteře, zklidnění mysli, odbourání stresu. 

Nezastupitelnou úlohu při péči o naše fyzické a duševní zdraví hraje pohyb a aktivní cvičení. Posílení hlubokého stabilizačního systému je nezbytné jak u úplných začátečníků, tak u pokročilých.