Rodinné a systemické konstelace

 Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) jsou oblíbenou metodou osobního rozvoje, duševní hygieny, sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivce, která umožňuje názorně ukázat a procítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny nebo jakéhokoliv systému. Efektivně pracuje s podvědomými vzorci, převzatými rolemi, zděděnými "osudy" a nedořešenými událostmi nejen v rodině, vztazích, ale i ve firmách, společnostech a organizacích.

Rodinné konstelace jsou jednou z cest pro uvědomění si, co se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává. Můžete omezit nebo zmírnit působení skrytých programů a uvolnit tak cestu prosperitě, což se příznivě odrazí i na fungování celého systému (rodiny, firmy....). Technika terapie se využívá také při řešení různých duševních nebo fyzických (zdravotních) obtíží. Nečekejte však předávání hotových "receptů". Vždy jde o proces a společné hledání individuálních řešení a rozvíjení osobnosti ve zvolené oblasti.

S ohledem na potřeby a možnosti klienta využívám také metody, které pracující na principu uvolnění emocí, negativních nebo omezujících myšlenek. Mohou řešit mnohé problémy, například poruchy spánku, syndrom vyhoření, stresující události, migrény, odstranění nebo utlumení některých strachů a fobií, závislostí, Napomáhá celkovému zklidnění, psychické relaxaci, zlepšení soustředění, zlepšení psychické i fyzické odolnosti. 

Technika terapie spočívá v sestavení jakéhosi prostorového modelu situace, struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny ze "zástupců" vybraných ve skupině účastníků semináře. Ukazuje skryté příčiny proč se nám v některých oblastech nedaří tak, jak bychom si představovali. Ukáží nám vaše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které danou situaci nepříznivě ovlivňují a získáte tak návod k jejich řešení.

Klient popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Průvodce terapií navrhne, které osoby z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat. Klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce  osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají. Rovněž si zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Intuitivním rozestavením vybraných zástupců odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému a od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice začínají jednat na základě intuitivních impulzů. Vstupujeme tak do informačního pole a necháme se jím vést a uvádíme do harmonie vazby mezi jednotlivci. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Terapie umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. 

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o procesech, které pod povrchem systému probíhají. Získáme odpovědi na otázky, které ukazují cestu k dosažení vašich představ a cílů. Vychází také najevo, zda v rozestavené modelu nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. 

Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy i do jejich vlastního života.  

Genogram rodiny

Vědci již před časem prokázali, že vzpomínky na těžké životní situace či traumata se dědí skrze DNA.. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme, jednáme. Životní události (např. předčasná úmrtí, ztráta majetku, závislosti, rodinná tabu aj.) a vzorce našeho chování, které projektujeme do našeho života ovlivňují jeho kvalitu. Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo předčasně zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem. Proto je dobré znát odpovědi na otázky, které zachycují závažné momenty z rodinné historie, např. data důležitých událostí, počet a pořadí sourozenců, ale také informace o kvalitě vztahů, zvláštních tématech, které se v rodinách za určitých okolností dále předávají z generace na generaci. Pokud však nemáte možnost genogram sestavit, konstelace se ale mohou provádět i bez těchto informací.

Ostatní metody v individuálním poradenství

Terapie lze provádět také v individuálním poradenství. Zde se pracuje se značkami nebo figurkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky nebo figurky intuitivně rozestaví, jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. Dotazováním se získává klient řadu důležitých informací.

S ohledem na potřeby, možnosti klienta a pro efektivní využití času při práci s klientem využívám i jiné metody nebo koučovací pomůcky.  

EFT - Emotional Freedom Techniques (technika pracující na principu uvolnění emocí)

Pomocí lehkého ťukání na akupresurní body při koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy. Technika pomáhá v takových psychických a tělesných stavech jako jsou deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha, celkový stres, závislosti a fobie.

Regresní terapie (hlubinná abreaktivní psychoterapie) je metoda rozšířena Ing. Andrejem Dragomireckým. Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho života.