Rodinné a systemické konstelace

Zdravé vztahy začínají u kořenů


Jedinečná metoda pro zlepšení nejen rodinných a partnerských vztahů, kterou je třeba si přijít zažít. V současnosti patří k nejefektivnějším metodám, které pomáhají odkrýt příčiny našich problémů a nalézt vyhovující řešení, a to ve všech oblastech života. Zdraví, práce, finanční záležitosti, rodinné vztahy, partnerské vztahy.

Metoda rodinné konstelace pracuje na principu uspořádání systémů, ve kterých existujeme. Výsledkem je velmi výrazná kvalitativní změna našich vztahů, protože váš rodinný systém se stane vyvážený a fungující. Seminář je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit nejen své rodinné a partnerské vztahy.

Technika terapie spočívá v sestavení jakéhosi prostorového modelu situace, struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny ze "zástupců" vybraných ve skupině účastníků semináře. Metodu uspořádání si lze představit jako divadelní hru, kde jednotlivé osoby zastupují členy rodiny, partnery nebo elementy systémů, avšak nejednají podle daného scénáře, ale naopak, přijmou vnímání zastupované osoby.

Jak konstelací probíhají?

Klient popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Průvodce terapií navrhne, které osoby z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat. Klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají. Intuitivním rozestavením vybraných zástupců odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému a od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice začínají jednat na základě intuitivních impulzů. Pocity zástupců v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Terapie umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o procesech, které pod povrchem systému probíhají. Získáme odpovědi na otázky, které ukazují cestu k dosažení vašich představ a cílů. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém.

Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy i do jejich vlastního života.


Co od konstelace očekávat a co lze řešit:

 • ukáže obraz vaší současné situace, najdete způsob, jak vyřešit vztahy mezi lidmi, partnery, ale také například, jak řešit vztah k penězům
 • ukáže primární příčinu zdravotních obtíží
 • ukáže, jaký vliv v našem životě má převaha ženského nebo mužského principu, jak je vrátit do rovnováhy
 • zjistíte, kde je původ konfliktů, že se mnohé věci mají jinak, než jste si mysleli a uvidíte to, co jste možná nechtěli připustit
 • umožní vnímat, co vás spojuje s osudy našich předků, rozkryjí vlivy, které působí na míru životního elánu
 • spatříte situaci v širších souvislostech, proč se nám některé věci dějí nebo opakují a vyřešíte záležitosti, se kterými jste si dlouho nevěděli rady
 • ukáže (ne)soulad mezi vědomím a podvědomím, odhalí vaše vzorce chování
 • smíříte se s bolestnými zkušenostmi
 • uvědomíte si a začnete akceptovat vlastnosti, které nám často ukazují druzí prostřednictvím projekce
 • ukáže, jak vy můžete jednat, aby vás ten druhý jinak vnímal
 • pochopíte, že chování druhých vůči nám lze změnit jen tehdy, když změníme něco v sobě, pak se začne měnit svět kolem nás
 • naučíte se vzít odpovědnost sama za sebe a žít svůj život radostněji

 Terapie lze provádět také v individuálním poradenství. Zde se pracuje se značkami nebo figurkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky nebo figurky intuitivně rozestaví, jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. Dotazováním získává klient řadu důležitých informací.