Rodinné a systemické konstelace

Zdravé vztahy začínají u kořenů


Často vlivem nepochopení či neuvědomování si naučených vzorců chování, které jsme získali v důsledku výchovy, ať už doma, ve škole, mezi kamarády, v zaměstnání, se nám mohou dít situace, se kterými si nevíme rady. 

Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) Berta Hellingera jsou oblíbenou metodou osobního rozvoje, duševní hygieny, sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivcemožností, jak se můžeme na naše vztahy a vazby podívat z jiného úhlu pohledu. Skrytá dynamika v našem okolí, která ať chceme nebo nechceme, z velké části určuje směr, kterým se bude ubírat náš život. Efektivně pracuje s podvědomými vzorci, převzatými rolemi, zděděnými "osudy" a nedořešenými událostmi nejen v rodině, vztazích, ale i ve firmách, společnostech a organizacích.

Umožňuje pracovat v podstatě s libovolnými tématy či problémy:

  • Rodinné vztahy: k partnerovi, rodičům, dětem, sourozencům, rodinné zátěž - napětí v rodině, nedostatečná komunikace, citová deprivace, odcizení, nevěra, žárlivost, povrchní vztahy bez citové hloubky, hněv nebo pocity méněcennosti u partnera, sexuální problémy apod.
  • Pracovní vztahy: k nadřízeným, podřízeným, kolegům, zákazníkům
  • Mezilidské vztahy obecně: opakující se modely chování, vztahy mezi lidmi mimo rodinný systém
  • Finanční problémy: nerovnováha mezi příjmy a výdaji, dluhy, chudoba, majetek.....
  • Chronické zdravotní problémy: odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí např. svalové napětí, trávicí obtíže, nechutenství nebo naopak přejídání, bolesti hlavy, bušení srdce, různé tělesné bolesti bez zjevné příčiny, oslabení imunitního systému, a řada dalších psychosomatických onemocnění, závislost na cigaretách, alkoholu apod.
  • Prevence: posílení duševního zdraví, zvyšování odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, např. proti neklidu, úzkosti, poruchám spánku, kolísání nálad, podrážděnosti, depresím, zhoršené sebekritičnosti, egocentrismus, nerozhodnosti, apatie, únavě. stresu apod.

              Nejvíce využívané jsou především pro všechny druhy problémů ve vztazích.  


Technika terapie spočívá v sestavení jakéhosi prostorového modelu situace, struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny ze "zástupců" vybraných ve skupině účastníků semináře. Ukazuje skryté příčiny proč se nám v některých oblastech nedaří tak, jak bychom si představovali. Ukáží nám vaše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které danou situaci nepříznivě ovlivňují a získáte tak návod k jejich řešení.

Nečekejte však předávání hotových "receptů". Vždy jde o proces a společné hledání individuálních řešení a rozvíjení osobnosti ve zvolené oblasti.

Jak konstelací probíhají?

Klient popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Průvodce terapií navrhne, které osoby z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat. Klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce  osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají. Rovněž si zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Intuitivním rozestavením vybraných zástupců odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému a od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice začínají jednat na základě intuitivních impulzů. Vstupujeme tak do informačního pole a necháme se jím vést a uvádíme do harmonie vazby mezi jednotlivci. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Terapie umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. 

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o procesech, které pod povrchem systému probíhají. Získáme odpovědi na otázky, které ukazují cestu k dosažení vašich představ a cílů. Vychází také najevo, zda v rozestavené modelu nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. 

Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy i do jejich vlastního života.  

Terapie lze provádět také v individuálním poradenství. Zde se pracuje se značkami nebo figurkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky nebo figurky intuitivně rozestaví, jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. Dotazováním se získává klient řadu důležitých informací. 

Genogram rodiny

Vědci již před časem prokázali, že vzpomínky na těžké životní situace či traumata se dědí skrze DNA.. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme, jednáme. Životní události (např. předčasná úmrtí, ztráta majetku, závislosti, rodinná tabu aj.) a vzorce našeho chování, které projektujeme do našeho života ovlivňují jeho kvalitu. Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo předčasně zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem. Proto je dobré znát odpovědi na otázky, které zachycují závažné momenty z rodinné historie, např. data důležitých událostí, počet a pořadí sourozenců, ale také informace o kvalitě vztahů, zvláštních tématech, které se v rodinách za určitých okolností dále předávají z generace na generaci. Pokud však nemáte možnost genogram sestavit, konstelace se ale mohou provádět i bez těchto informací.