Rodinné a systemické konstelace, relaxace

Skupinové rodinné a systemické konstelace, 
konstelační náhledy, prohloubená relaxace

Příbram (místo bude upřesněno)

celodenní sobotní konstelace od 10 - 17:00 hodin

4.1., 1.2., 29.2., 4.4., 9.5., 6.6. 2020

800 Kč

páteční konstelace, konstelační náhledy od 17:00 - 21 hodin

10.1., 7.2., 6.3., 10.4. 8.5., 12.6. 2020

500 Kč

prohloubená relaxace skupinová od 19:00 - 19:45 hodin

 18.2.2019

250 Kč

Individuální konzultace

Rodinné a systémické konstelace, EFT, hypnoterapie


1 ,5 - 2,5 hodiny

délka se odvíjí od povahy problému

800 - 1 350 Kč

prohloubená relaxace individ./45min.

400 Kč