Rodinné a systemické konstelace, relaxace

Skupinové rodinné a systemické konstelace, prohloubená relaxace


Příbram (místo bude upřesněno)

celodenní sobotní konstelace

od 10 - 17:00 hodin

15.6., 21..9., 19 10., 16.11., 2019

800 Kč

večerní páteční konstelace 

od 17:00 - 21 hodin

21.6., 20.9., 18.10., 17.11. 2019

500 Kč

prohloubená relaxace skupinová

od 19:00 - 20:00 hodin

11.6., 10.9., 8.10. 2019

190 Kč

Individuální konzultace

Rodinné a systémické konstelace, EFT, hypnoterapie


1 ,5 hodiny

800 Kč

prohloubená relaxace individ./45min.

400 Kč