Ceník


Rodinné a systemické konstelace


Individuální terapie  1,5 hodiny

délka terapie se odvíjí od povahy problému                               

 1 300 Kč

Skupinové konstelace celodenní - Příbram

sobota od 10:00 - 17:00 hodin

 30.9.,4.11., 2.12. 2023

1 100 Kč

Páteční skupinové konstelace

od 17:00 hod - 21:00 hod

 29.9.,3.11.,1.12. 2023 

600 Kč

Dům jógy Příbram  

Prožitkový seminář rodinných konstelací

Zdravé vztahy začínají u kořenů 

4.11. 2023 od 10:00 – 17:00