Rodinné a systemické konstelace, pohybová terapie s využitím arteterapeutických technik, relaxace

Skupinové konstelace a pohybová terapie s využitím arteterapeutických technik.

Příbram 

Sobotní konstelace od 10 - 17 hodin


800 Kč

Kurz pro snižování stresu a posílení vitality od 18:00 - 20:00 hod 

     

5 setkání / 1 750 Kč

1 setkání / 400 Kč  

Pohybová terapie s využitím arteterapeutických technik od 10 - 17 hod 


800 Kč

Po odeslání rezervace Vám budou zaslány veškeré potřebné informace.

Individuální konzultace

Rodinné a systémické konstelace, Tarot terapie, regresní terapie.....

individ. terapie  1  - 1,5 hodiny

délka terapie se odvíjí od povahy problému                               

800 - 1 200 Kč

video sezení SKYPE konzultace trvá 60 minut 

800 Kč

prohloubená relaxace individ./45min.

400 Kč