Rodinné a systemické konstelace, relaxace

Skupinové rodinné a systemické konstelace, prohloubená relaxace


Příbram (místo bude upřesněno)

celodenní sobotní konstelace od 10 - 17:00 hodin

21..9., 19 10., 16.11., 2019

4.1., 1.2., 29.2., 4.4. 2020

800 Kč

večerní páteční konstelace od 17:00 - 21 hodin

20.9., 18.10., 17.11. 2019

10.1., 7.2., 7.3., 10.4. 2020

500 Kč

prohloubená relaxace skupinová od 19:00 - 19:45 hodin

10.9., 8.10., 12.11., 17.12. 2019

190 Kč

Individuální konzultace

Rodinné a systémické konstelace, EFT, hypnoterapie


1 ,5 hodiny

800 Kč

prohloubená relaxace individ./45min.

400 Kč