Povídání, které dává smysl

Zajímavé příběhy a rozhovory  


V dnešním mediálním světě mnohým z nás chybí osobní setkávání a povídání si z očí do očí, možnost verbálně vyjadřovat své myšlenky, kterým někdo naslouchá a sdílí je. Většina každodenních konverzací začíná otřepanými frázemi "Jak se máš? Co ve škole? Co v práci?". Pro mnohé z nás je taková konverzace nezajímavá, povrchní a pořád dokola o stejných věcech. Někdy odpovídáme nikoliv proto, že by nás druhý člověk skutečně zajímal, ale aby nenastalo trapné ticho. Přitom se za běžným rozhovorem skrývají naše přání, touhy, ale i trápení, smutek.....

Zajímá tě, jak se rozvine komunikace, když přeskočíš fráze a začneš se bavit 

o otázkáchkteré rozvíjí příběhy do hloubky?

Upřímné odpovědi nás přimějí zamyslet se nad vlastními životy. Setkání nám umožní potkat a seznámit se s novými a zajímavými lidmi, lidskými příběhy, přemýšlet o důležitých věcech ve svém životě a dá nám možnost nechat se inspirovat od ostatních, zároveň si užít přátelskou atmosféru.

Součástí setkání jsou praktické otázky na různá témata, které si každý ve skupině vylosuje. Krátké úvahy nad otázkami může vyjádřit každý, současně nikdo nebude nucen odpovídat na otázky, na které odpovídat nechce. S jejich pomocí si můžete udělat jasno v tom, jak na dané oblasti nahlížíte. 

Termín:  středa 15.9. 2023 od 18:00 - 21:00; pátek 13.10. 2023 od 18:00 - 21:00

Místo setkání: Příbram

Organizační příspěvek: 250 Kč