O metodách

Rodinné a systemické konstelace

Technika terapie spočívá v sestavení jakéhosi "modelu" rodiny, vztahu nebo jiného systému ze "zástupců" vybraných ve skupině účastníků semináře.

Klient popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Průvodce terapií navrhne, které osoby z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat. Klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce  osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají. Rovněž si zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Intuitivním rozestavením vybraných zástupců odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému a od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice začínají jednat na základě intuitivních impulzů. Vstupujeme tak do informačního pole a necháme se jím vést a uvádíme do harmonie vazby mezi jednotlivci. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Terapie umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. 

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o procesech, které pod povrchem systému probíhají. Vychází také najevo, zda v rozestavené modelu nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. 

Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.  

Genogram rodiny

Vědci již před časem prokázali, že vzpomínky na těžké životní situace či traumata se dědí skrze DNA.. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme, jednáme. Životní události (např. předčasná úmrtí, ztráta majetku, závislosti, rodinná tabu aj.) a vzorce našeho chování, které projektujeme do našeho života ovlivňují jeho kvalitu. Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo předčasně zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem. Proto je dobré znát odpovědi na otázky, které zachycují závažné momenty z rodinné historie, např.data důležitých událostí, počet a pořadí sourozenců, ale také informace o kvalitě vztahů, zvláštních tématech, které se v rodinách za určitých okolností dále předávají z generace na generaci. Pokud však nemáte možnost genogram sestavit, konstelace se ale mohou provádět i bez těchto informací.

Ostatní metody v individuálním poradenství

Terapie lze provádět také v individuálním poradenství. Zde se pracuje se značkami nebo figurkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky nebo figurky intuitivně rozestaví, jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. Dotazováním se získává klient řadu důležitých informací. 

EFT - Emotional Freedom Techniques (technika pracující na principu uvolnění emocí)

Pomocí lehkého ťukání na akupresurní body při koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy. Technika pomáhá v takových psychických a tělesných stavech jako jsou deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha, celkový stres, závislosti a fobie.

Prohloubená relaxace, hypnoterapie

Vlivem každodenního stresu a zrychlujícího se životního tempa jsou na jednotlivce kladeny stále vyšší nároky. Technický pokrok nám do jisté míry ulehčuje život, ale v jiném směru nám ho také hodně zatěžuje.

K prostředkům, uvolňující stres patří relaxační hudba, cvičení Pilates, jóga, ale i správná výživa a dostatek spánku. Mnoho lidí se domnívá, že relaxování je velmi jednoduché, protože si pod ním představují ulehnutí na pohovku, zapnutí televize a pojídání různých laskomin. Tento způsob však nemá s opravdovou relaxací mnoho společného. Lepší verzí relaxace může být práce na zahrádce, procházka v přírodě, čtení či poslouchání oblíbené hudby i pohovoření si s přáteli. Nejúčinnější formou je řízená relaxace. K tomu, aby ji však člověk plnohodnotně využil pro svůj prospěch, vyžaduje dostatek trpělivosti, píle a času. Naučit se dobře zvládnout relaxaci je přínos pro každého jedince.

Řízená relaxace má spoustu pozitivních účinků na náš organismus. Dokonalým uvolněním dochází k regeneračním procesům, odstranění únavy, zlepšení koncentrace pozornosti, příznivě ovlivňuje imunitní systém......

Pravidelná relaxace zpomaluje stárnutí celého organismu a příznivě ovlivňuje psychiku člověka.

Hypnoterapie je metoda, která využívá změněného stavu vědomí k léčebnému účelu. Jde o stav podobný spánku, který je pro klienta příjemný. V hypnóze člověk nespí, nachází se pouze v hlubokém relaxační stavu podobném meditaci nebo okamžiku flow (duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá být důležité). Mívá pocit, že se lehce vzdaluje od reality, ale stále ví, co mu terapeut říká. Pomocí metody lze ovlivnit např. chuť k jídlu či na cigarety, také různé pocity strachu a úzkosti, fobie a řady dalších obtíží, ale nelze změnit osobnost nebo přimět klienta k tomu, aby udělal něco, co nechce. Metoda umožňuje klientovi dosahovat ve změněném stavu vědomí efektivních a dlouhodobých změn, které následně zvyšují kvalitu jeho života. K žádoucímu efektu je však třeba hypnoterapii vícekrát opakoval.

Přínosem metod je

objevení možných cest, jak dosáhnout cíle, nalézt v sobě to nejlepší řešení své situace, najít řešení v konfliktních situací, nahlédnutí na svou situaci z více úhlů, zvýšení zodpovědnosti a sebedůvěry, uvolnit zátěž z minulosti, umět redukovat stres, zlost, smutek.......