Imaginární rodinná konstelace - úcta k rodičům


Ideální je, pokud ti text bude někdo číst, pak máš možnost se zcela uvolnit. V každém případě si najdi klidné a pohodlné místo, zavři oči a představuj si. Pozoruj, jaké jsou tvoje pocity. 

Před svým vnitřním zrakem si představte rodiče, maminku a tatínka, na které se díváte, jako malé dítě. Malé dítě se na své rodiče dívá s neuvěřitelnou úctou, a když pije mléko z matčina prsu, dívá se jí při tom přímo do očí. Bere si od matky, zatímco se jí dívá do očí. A takhle se i vy podívejte na svou matku jako dítě, které si od ní bere život a řekněte jí:

"Milá maminko, přijímám všechno, co mi dáváš, přijímám od tebe všechno, co k tomu patří a náleží za plnou cenu, kterou to tebe stálo a kterou to stojí mě. Udělám z toho něco dobrého - abych ti poděkoval/a za to, co jsi pro mě udělala a nebylo nadarmo. Budu to chovat ve svém srdci a bude-li mi dovoleno, předám to dál, jako jsi to udělala ty." Přijímám tě jako svou matku a můžeš mě mít své dítě. Jsi má jediná správná matka a já tvé správné dítě. Ty jsi velká, já jsem malý/á. Ty dáváš a já přijímám, milá maminko"

Nyní pohlédněte na svého otce a řekněte také jemu:

"Milý tatínku, přijímám od tebe všechno co mi dáváš, všechno, se všemi důsledky, co k tomu patří a náleží za plnou cenu, kterou to tebe stálo a kterou to stojí mě. Udělám z toho něco dobrého - abych ti poděkoval/a za to, co jsi pro mě udělal a nebylo nadarmo. Budu to chovat ve svém srdci a bude-li mi dovoleno, předám to dál, jako jsi to udělal ty." Přijímám tě jako svého otce a můžeš mě mít své dítě. Jsi můj jediný správný otec a já tvé správné dítě. Ty jsi velký, já jsem malý/á. Ty dáváš a já přijímám, milý tatínku."

Nyní se podívejte za svoje oba rodiče, na jejich předky, kteří stojí za nimi a na další generace až prapůvodu, odkud přichází celý život a řekněte jim:

"Děkuji vám za vše co jste mi předali, přijímám vše za plnou cenu, kterou vás to stálo. Žádná cena není příliš vysoká."

Představte si, jak skrze tyto generace proudí ten samý život. Nikdo k němu nemohl přidat ani ubrat, to, co oni dostali, předali dál, jak nejlépe uměli. Nikdo nebyl lepší ani horší. V předávání života byli všichni dokonalí. Nyní se ukloňte před svými rodiči, před všemi předky i prapůvodem života s vědomím, že jste ten/ta malý,/á ten/ta poslední.

Potom se vzpřimte, otočte zády a opřete se o vaše rodiče. Dívejte se dopředu, možná na vaše děti, vnuky a na generace, co teprve přijdou. Zůstaňte v sepjetí s těmi, co předávají život a nech na sebe toto spojení působit