1. Terapeut vám nebude dávat rady. Neporadí vám, jestli máte změnit práci nebo partnera. Jeho práce spočívá v tom, aby vám nastavil zrcadlo tak, že na to přijdete sami. Může vám poradit, jak překonat strach nebo vás naučit relaxační techniku. V žádném případě ale terapeutovi jako klient nepředáváte nad sebou moc a ani zodpovědnost za váš život.

   2. Váš terapeut má svého terapeuta, supervizora, se kterým řeší své případy a neustálý vhled do sebe s jeho pomocí umožňuje terapeutovi být ve formě. Terapeut, který pomáhá svou profesí, je obrazně i doslova řečeno, také jenom člověk. Tedy i jeho může potkat osobně trápení, může zažít traumatickou událost, vyrovnávat se s osobními dramaty a jejich prostřednictvím dospět posttraumatickému rozvoji. I pro něj je velmi důležité pracovat na sobě samém.

   3. Neškatulkuje. Nepotřebuje nutně vědět, jestli trpíte úzkostí nebo depresemi. Důležité jsou vaše obtíže, co je způsobuje, nebo kdy se naopak cítíte dobře. Terapeut - kouč nebude vynášet žádný ortel.

   4. Tajemství platí. Proces terapie je ohraničen místností, kde se koná. Terapeut pracuje s informacemi, které mu poskytujete. Pokud váš terapeut konzultuje své případy, tak pouze z profesionálního hlediska bez podrobností o klientovi.

   5. Terapeut není neomylný. Nevidí vám do hlavy, není kouzelník, který mávnutím proutku uleví vaší duši od něčeho, co jí trápilo mnohdy několik let. Společně však můžete docílit toho, že se budete cítit postupně mnohem lépe a v harmonii.

   6. Musíte si rozumět. Pokud vám z nějakého důvodu není terapeut sympatický, nečekejte, že se to zlepší. Od prvního setkání byste měli cítit důvěru a chuť se svěřit. Proto hledejte tak dlouho, dokud nepotkáte někoho, kdo vám bude vyhovovat.

   7. Na terapii nestačí jen sedět a mlčet. Mnoho lidí si myslí, že na terapii stačí jen dorazit. Je potřeba vaší upřímnosti, chuť mluvit o tématech, která jsou nepříjemná a nepřestat, i když to bude někdy bolet.

   8.Je to velmi náročná práce. Možná se vám zdá, že terapeut jen sedí, kývá hlavou, občas něco pronese. Celou dobu, co mluvíte, vás však soustředěně poslouchá, co říkáte, aby z toho vytvořil obraz vašeho vnitřního světa. Za jeho prací se skrývá mnoho hodin vlastní terapie, dalšího vzdělávání atd.