Co je dobré vědět

Genogram rodiny

S rodem, ze kterého pocházíme nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Vědci již před časem prokázali, že vzpomínky na těžké životní situace či traumata se dědí skrze DNA.. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme, jednáme. Proto je dobré znát odpovědi na otázky, které zachycují závažné momenty z rodinné historie, např.data důležitých událostí, počet a pořadí sourozenců, ale také informace o kvalitě vztahů, zvláštních tématech, které se v rodinách za určitých okolností dále předávají z generace na generaci. Pokud však nemáte možnost genogram sestavit, konstelace se mohou provádět i bez těchto informací.