Osobní koučink - podpora při řešení životních situací

Změnit můžeme pouze to, co si uvědomíme..

Rodinné a systemické konstelace

rodinné - partnerské - podnikové a organizační

Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) jsou oblíbenou metodou duševní hygieny, sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivce., která efektivně pracuje s podvědomými vzorci, převzatými rolemi, zděděnými osudy a nedořešenými událostmi nejen v rodině, vztazích, ale i ve firmách, společnostech a organizacích.

Technika terapií spočívá ve vytvoření prostorového modelu struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny a ukazuje skryté příčiny proč se nám v některých oblastech nedaří tak, jak bychom si představovali. Získáme odpovědi na otázky, které vám usnadní cestu k dosažení vašich představ a cílů. Ukáží nám vaše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které danou situaci nepříznivě ovlivňují a získáte tak návod k jejich řešení

Rodinné konstelace jsou jednou z cest pro uvědomění si, co se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává. Můžete omezit nebo zmírnit působení skrytých programů a uvolnit tak cestu prosperitě, což se příznivě odrazí i na fungování celého systému (rodiny, firmy....). Technika terapie se využívá také při řešení různých duševních nebo fyzických (zdravotních) obtíží. Nečekejte však předávání hotových "receptů".  Vždy jde o proces a společné hledání individuálních řešení a rozvíjení osobnosti ve zvolené oblasti.

V konstelacích dostaneš vždy přesně takovou odpověď, která Ti změní úhel pohledu
 na sebe sama, na druhé, na situaci.....na celý život

Co lze konstelacemi řešit?

Konstelacemi lze řešit v podstatě všechny problémy, které se týkají vztahů jednotlivců nebo systému. 

Vztahové problémy  nevěra a žárlivost, touha najít partnera, hádky s partnerem/partnerkou, nutkavé jednání v partnerství, stále stejný typ partnera/partnerky apod.

Rodinné problémy -s otcem, matkou, dětmi, mezi sourozenci, přejímání osudů jiných rodinných příslušníků, neschopnost se vymanit z pout rodiny 

Problémy na pracovišti   problémy s kolegy / kolegyněmi, úloha "černého Petra", šikana, problémy v týmové práci 

Chronické zdravotní  problémy            konstelace symptomů například řeší, odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí

     a možná potřebujete pomoct s ..... 

  • .... pocity, že vám něco chybí, ale neumíte to pojmenovat
  • .... ujasněním si životní priority a získat nový impulz 
  • ... shledáním směru, když stojíte na životní křižovatce 
  • ... nastavením finanční stránky ve svém životě
  • ... nastavením strategii v podnikání 
  • ... situacemi, které se vám dokola opakují 
  • ... pocity strachu, stresu, fobie
  • ... chronickými bolestmi, závislosti, alergie 
  • ... zvládnutí emočně a psychicky náročné životní situace 
  • ... budování sebevědomí a sebepřijetí  

V případě zájmu o konstelace pro vámi zvolenou skupinu min. 6 - 8 osob piště na adresu: info@harmonieprozivot.com nebo na tel.: 734 520 934  

Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a hovořit o tématech, která vnímají jako citlivá. Probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují problém a na konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru. S ohledem na potřeby a možnosti klienta se v individuálních konzultacích využívají také metody, které pracující na principu uvolnění emocí, negativních nebo omezujících myšlenek. Individuální formou terapie lze řešit mnohé problémy, například poruchy spánku, syndrom vyhoření, stresujících událostí, tiky, migrény, odstranění nebo utlumení některých strachů a fobií, léčba závislostí, pomáhá psychické relaxaci. Napomáhá celkovému zklidnění, zlepšení soustředění, zlepšení psychické i fyzické odolnosti.

S ohledem na potřeby a možnosti klienta pracuji s metodami rodinných konstelací, EFT, prohloubenou relaxací. Pro efektivní využití času při práci s klientem používám také koučovací pomůcky, např. Tarot.

Tarot terapie

Každý, kdo se kdy Tarotem setkal, jej nějakým způsobem oslovilTarot je velmi působivým prostředkem otevírající lidskou psychiku. Není o vykládání budoucnosti. Tarot je "hra", která souvisí s naší vlastní intuicí a otevřeností k sobě sama a na intuici člověka, který vás touto hrou provází. 78 tarotových symbolů probouzí vzpomínky, vyvolávají asociace, navozují inspiraci, odhaluje stavy vědomí, které jsou společné všem kulturám. Symboly jsou nástrojem, které vedou k pochopení, čeho jsme ve svém životě strůjcem a proč.  Nepracuji formou strefování se a hádání. S tazatelem  vedeme dialog a symboly na tarotových kartách nám umožní důkladnější pohled do jeho nitra, který pomůže lépe pochopit současnou situaci a najít vhodné řešení .