Služby


Rodinné a systemické konstelace podle Berta Hellingera

individuální i skupinové

Pravidla a zákonitosti jsou základem většiny systémů okolo nás, ve vztazích v rodině, mezi partnery, ale také v zaměstnání nebo politice.

Rodinné a systemické konstelace jsou možností, jak se můžeme na naše vztahy a vazby podívat z jiného úhlu pohledu. Skrytá dynamika v našem okolí, která ať chceme nebo nechceme, z velké části určuje směr, kterým se bude ubírat náš život.

Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) jsou oblíbenou metodou osobního rozvoje, duševní hygieny, sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivce, která umožňuje pracovat v podstatě s libovolnými tématy či problémy:

  • Rodinné vztahy: k partnerovi, rodičům, dětem, sourozencům, rodinné zátěž - napětí v rodině,  nedostatečná komunikace, citová deprivace, odcizení manželů, pocit osamělosti, vzájemné povrchní vztahy bez citové hloubky, hněv nebo pocity méněcennosti u partnera apod.
  • Pracovní vztahy: k nadřízeným, podřízeným, kolegům, zákazníkům
  • Mezilidské vztahy obecně: opakující se modely chování, vztahy mezi lidmi mimo rodinný systém
  • Finanční problémy: nerovnováha mezi příjmy a výdaji, dluhy, chudoba, majetek..... 
  • Chronické zdravotní problémy: odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí např. svalové napětí, trávicí obtíže, nechutenství nebo naopak přejídání, sexuální problémy, bolesti hlavy, bušení srdce, různé tělesné bolesti bez zjevné příčiny, oslabení imunitního systému, a řada dalších psychosomatických onemocnění, závislost na cigaretách, alkoholu apod.
  • Prevence: posílení duševního zdraví, zvyšování odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, např. proti neklidu, úzkosti, poruchám spánku, kolísání nálad, podrážděnosti, depresím, zhoršené sebekritičnosti, egocentrismus, nerozhodnosti, apatie, únavě. stresu apod. 

            Nejvíce využívané jsou především pro všechny druhy problémů ve vztazích.  Pohybová terapie

Pravidelný pohyb zkrátka nic nenahradí. Lidé, kteří pravidelně cvičí, se dožívají vyššího věku a ve stáří mají kvalitnější život i méně nemocí." 

Zdravotní tělesné cvičení  má preventivní i terapeutický význam pro upevnění a zlepšování zdraví. Metody SPS MUDr. Smíška, Josepha Pilatese a cvičení dle L.Mojžíšové naučí bezpečnému, správnému a účinnému pohybu

  • zlepšují dynamiku celé páteře, zpevňují "choulostivých partií" nejen střední části těla 
  • zlepšují držení těla, rozvíjí stabilitu, zvětšují fyzickou sílu, flexibilitu a koordinaci, zlepšuje se dýchání
  • jsou vynikající prevencí a podpůrné řešení pro nemoci pohybového aparátu, degenerativních chorob,  ochrany srdce a cév, v léčbě neplodnosti a gynekologických onemocnění posílením svalů pánevního dna.. 
  • jsou vhodnou kompenzací při nadměrné nebo jednostranné zátěži při sportu, sedavém způsobu života, ale také pro formování postavy

            Cílem pohybové terapie je všestranný a harmonický rozvoj člověka.


UPOZORNĚNÍ: 

Někteří zaměstnavatelé kondiční cvičení svým zaměstnancům proplácejí. V rámci rehabilitačních a pohybových aktivit poskytují svým klientům příspěvky také některé zdravotní pojišťovny.