Osobní rozvoj - podpora při řešení životních situací

Změnit můžeme pouze to, co si uvědomíme..

Máte pocit, že vám vztahy s partnerem, rodiči, dětmi nebo s kolegy nefungují tak, jak byste si přáli a nevíte, jak je zlepšit? Řešíte problémy v rodině a přes veškerou snahu se vám vztahy nedaří urovnat? Chcete zlepšit finanční situaci, ale nevíte jak a jestli jdete tím správným směrem?  Objevily se u vás zdravotní problémy bez lékařského nálezu a vrtá vám hlavou, kde se berou? 

V konstelacích dostaneš přesně takovou odpověď, která Ti ukáže řešení, nabídne směr, změní úhel pohledu na sebe sama, na druhé, na situaci.....na život

Rodinné a systemické konstelace podle Berta Hellingera

pochopení sounáležitostí, cesta, která vede k proměně 

Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) jsou oblíbenou metodou osobního rozvoje, duševní hygieny, sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivce., která umožňuje názorně ukázat a procitit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny nebo jakéhokoliv systému, efektivně pracuje s podvědomými vzorci, převzatými rolemi, zděděnými "osudy" a nedořešenými událostmi nejen v rodině, vztazích, ale i ve firmách, společnostech a organizacích.

Technika terapií spočívá ve vytvoření prostorového modelu situace, struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny a ukazuje skryté příčiny proč se nám v některých oblastech nedaří tak, jak bychom si představovali. Získáme odpovědi na otázky, které vám usnadní cestu k dosažení vašich představ a cílů. Ukáží nám vaše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které danou situaci nepříznivě ovlivňují a získáte tak návod k jejich řešení

Rodinné konstelace jsou jednou z cest pro uvědomění si, co se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává. Můžete omezit nebo zmírnit působení skrytých programů a uvolnit tak cestu prosperitě, což se příznivě odrazí i na fungování celého systému (rodiny, firmy....). Technika terapie se využívá také při řešení různých duševních nebo fyzických (zdravotních) obtíží. Nečekejte však předávání hotových "receptů".  Vždy jde o proces a společné hledání individuálních řešení a rozvíjení osobnosti ve zvolené oblasti.

V případě zájmu o konstelace pro vámi zvolenou skupinu min. 6 - 8 osob piště na adresu: info@harmonieprozivot.com nebo na tel.: 734 520 934  

Pohybová terapie s využitím

arteterapeutických technik

       Pro člověka je pohyb přirozený a základním projevem života. Pohybem vyjadřujeme svoje pocity, emoce a komunikujeme s okolním světem, člověk reaguje na jakékoliv podněty, bez ohledu na to, zda jsou negativní nebo pozitivní. Pohyb vyvolává radost, zlepšuje náš zdravotní stav a ovlivňuje naší mysl. Pohybová terapie je metoda, která využívá výrazový pohyb, který vychází z prožívání a odráží náš vnitřní svět. Jeho výsledkem je nějaká reakce, která ovlivní další jednání a vývoj vztahů.

Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a hovořit o tématech, která vnímají jako citlivá. Probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují problém a na konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru. S ohledem na potřeby a možnosti klienta se v individuálních konzultacích využívají také metody, které pracující na principu uvolnění emocí, negativních nebo omezujících myšlenek. Individuální formou terapie lze řešit mnohé problémy, například poruchy spánku, syndrom vyhoření, stresujících událostí, tiky, migrény, odstranění nebo utlumení některých strachů a fobií, léčba závislostí, pomáhá psychické relaxaci. Napomáhá celkovému zklidnění, zlepšení soustředění, zlepšení psychické i fyzické odolnosti.

S ohledem na potřeby a možnosti klienta pracuji s metodami rodinných konstelací, regresní terapií. Pro efektivní využití času při práci s klientem používám také koučovací pomůcky, např. Tarot.