Osobní rozvoj - alternativní terapie

Objevte směr a inspiraci pro změnu ve svém životě.

Rodinné a systemické konstelace

rodinné - partnerské - podnikové a organizační 

Rodinné a systemické konstelace (uspořádání) jsou oblíbenou prožitkovou sebepoznávací, ale také terapeutickou metodou pro skupinu i jednotlivce. Technika terapií spočívá ve vytvoření prostorového modelu struktury rodiny, firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny. Jsou jednou z cest pro uvědomění si, co se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává, umožní nahlédnout na situaci v rodině, partnerství, organizacích v širších souvislostech. Technika terapie se využívá také při řešení různých duševních nebo fyzických (zdravotních) obtíží. 

Technika konstelací nám ukazuje skryté příčiny proč se nám v některých oblastech nedaří tak, jak bychom si představovali. Získáme odpovědi na otázky, které vám usnadní cestu k dosažení vašich představ a cílů. Ukáží vám vaše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které danou situaci nepříznivě ovlivňují  a získáte tak návod k jejich řešení. Metodu lze využít v mnoha směrech.  

Konstelační náhledy

Konstelační náhledy probíhají v malých skupinách, často ve 3 nebo 4 lidech na určité téma, o kterém se chce zadavatel dozvědět více, a to formou krátkých náhledů, na jejichž základě může zadavatel začít se změnami v praktickém životě.  Prioritou je poskytnutí rychlé zpětné vazby a nahlédnutí na vztahy v již probíhající konkrétní situaci.

Co lze konstelacemi řešit?

Konstelacemi lze řešit v podstatě všechny problémy, které se týkají vztahů jednotlivců nebo systému. 

Rodinné problémy - problémy s otcem, matkou, dětmi, mezi sourozenci, přejímání osudů jiných rodinných příslušníků, neschopnost se vymanit z pout rodiny apod.

Vztahové problémy - nevěra a žárlivost, touha najít partnera, hádky s partnerem/partnerkou, nutkavé jednání v partnerství, stále stejný typ partnera/partnerky apod.

Problémy na pracovišti - problémy s kolegy / kolegyněmi, úloha "černého Petra", šikana, problémy v týmové práci apod.

Chronické zdravotní problémy - konstelace symptomů například řeší, odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí

Prohloubená relaxace

Uspěchaný život v civilizované společnosti je zdrojem neustálého psychického i fyzického napětí. Cílem relaxace je jeho uvolnění.Člověk, který ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, umí se lépe soustředit, méně se unaví a v životě bývá spokojenější.

Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a hovořit o tématech, která vnímají jako citlivá. Probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují problém a na konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru.  S ohledem na potřeby a možnosti klienta se v individuálních konzultacích využívají také metody, které pracující na  principu uvolnění emocí, negativních nebo omezujících myšlenek. Individuální formou terapie lze řešit mnohé problémy, například poruchy spánku, syndrom vyhoření, stresujících událostí, tiky, migrény, odstranění nebo utlumení některých strachů a fobií, léčba závislostí, pomáhá psychické relaxaci, odstraňuje únavový syndrom, napomáhá celkovému zklidnění, odstranění trémy, zlepšení soustředění, zlepšení psychické i fyzické odolnosti. 

S ohledem na potřeby a možnosti klienta pracuji také s metodami EFT, relaxační hypnózou......

V případě zájmu o konstelace pro vámi zvolenou skupinu min. 8 osob piště na adresu:  info@harmonieprozivot.com nebo na tel.: 734 520 934